15-12-2019 @ 4:55 PM

วิธีฝากเงินเข้า Broker XM

รายละเอียดการฝากเงิน Laoexchange.com ให้บริการฝากเงินเข้าโบรกเกอร์ XM ผ่าน ธนาคารการค้าต่างประเทศลาว มหาชน คำนวณจำนวนเงินที่โอน 9200 กีบ / 1 USD ฝากเงินเข้าบัญชี BCEL หมายเลข 010120001109985001 (Mr.Jirat Thongrod) แจ้งการฝากเงินผ่านทาง Line : @laoexchange ชื่อบัญชีธนาคารที่ฝากเงินกับบัญชีเทรด XM ต้องตรงกันเท่นั้น

วิธีถอนเงินจาก Broker XM

1. Login เข้าพื้นที่สมาชิก www.xm.com 2. สังเกตหัวข้อ บริการอื่นๆ จะอยู่มุมขวาด้านล่าง - คลิกที่เมนู โอนเงิน ลูกค้า ---- IB 3. เลือก IB และใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน - IB หมายเลข 12012361 Jirat Thongrod 4. ตรวจสอบความถูกต้องและคลิกยืนยัน หลังจากนั้นให้ลูกค้า ทำการแจ้งรายการถอนเงินมายัง Line : @laoexchange ...

ขั้นตอนสมัครสมาชิกฝากเงินท้องถิ่น LD

1. Login เข้าพื้นที่สมาชิก www.xm.com 2. สังเกตหัวข้อ บริการอื่นๆ จะอยู่มุมขวาด้านล่าง - คลิกที่เมนู สมัครสมาชิกกับผู้ฝากเงินท้องถิ่น 3. กรอกหมายเลข IB - หมายเลข 12012361 Jirat Thongrod 4. การสมัครฝากถอนเงินผ่าน LD เสร็จสมบูรณ์